Slide background

WAYS TO DO GREAT WORK WE HELP PEOPLE…FIND BETTER

MBOS ผู้ช่วยงานบริหารงานธุรกิจทราเวลเอเย่นต์ที่เก่งที่สุด เพราะ บริษัท Nippon Sysits เข้าใจปัญหาและความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ทำให้ Travox MOBS ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างเก่งกาจและตรงตามความต้องการที่สุดสำหรับธุรกิจทราเวลเอเย่นต์โดยเฉพาะ

ครบวงจรของธุรกิจทราเวลเอเย่นต์

Air Ticketing  การจองตั๋วที่ทำงานเชื่อมต่อกับการทำงาน GDS ทั้ง 3 ค่าย
Hotel  การจัดการบริหารการจองโรงแรม พิมพ์ใบจอง
Transfer  การจองรถเก็บข้อมูล ออก Vocher จัดการการคิดเงินต่างๆ
Package  การสร้าง Package Tour เพื่อการจัดการที่ง่ายและไม่ผิดพลาด

แบ่งการจัดการ 2 ฝ่ายอย่างแม่นยำ

การทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วน Reservation และ Accounting อย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานของแต่ละฝ่าย ตามลำดับงาน โดยจะส่งต่องานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนของแต่ละแผนก

สุดยอดการจัดการปัญหาด้านบัญชี

เรื่องการทำบัญชีต้องยกให้ MBOS เพื่อเราเข้าระบบบัญชีและการเงินของธุรกิจทัวร์อย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็น การทำ Vat 7% Vat 0% และยังรองรับการเปลี่ยนแปลง Vat ในอนาคตการจัดการใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือการยกเลิกอย่างเป็นระบบเพื่อความถูกต้องของระบบบัญชี จึงมั่นใจได้ว่า Travox MOBS จะช่วยคุณจัดการกับปัญหาเรื่องบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริหาร

ด้วยรายงานที่หลากหลายกว่า 50 แบบ สามารถแยกหรือรวมบัญชี Vat และ Non Vat ในการออกรายงานได้อย่างง่ายดาย รองรับการทำงานแบบ Online เพื่อสามารถ บริหารงานและดูรายงานได้ทุกที่ ระบบการสรุปรายงานอัตโนมัติ